ZAPISNIK sa sastanaka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA održanog 28.02.2014. godine

Sastanak je održan u petak, 28.02.2014. godine u Tuzli u prostorijama dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1., od 12 do 14 sati.

Sastanku su prisustvovali:

  1. Prof.dr.sc. Nurka Pranjić, predsjednik
  2. Dr.med.sc. Sanja Brekalo Lazarević, blagajnik
  3. Prim. Dr. Muzema Hodžić, potpredsjednik Skupštine
  4. Mr.sc.Nehra Mosorović
  5. Jasmina Omerović, dipl.inž. ZNR, potpredsjednik Skupštine
  6. Alma Mujačić, dipl. medicinska sestra, sekretar Udruženja

Sastanku su nisu odazvali članovi Upravnog tijela (zbog zdravstvenih razloga): Šertović Sead, Dom zdravlja Bosanska Krupa, Ahmed Šečić Dom zdravlja Travnik i član prim. dr. Sajma Lutvica (nije se mogla odazvati zbog prethodno preuzetih obaveza u terminu).

Dnevni red:

Predsjednica Udruženja prof.dr.Nurka Pranjić je pozdravila prisutne i upoznala sa dnevnim redom. Diskutovalo se o ključnim problemima.

  1. Upoznavanje i diskusija na temu izrade Pravilnika za provođenje specifične zdravstvene zaštite (greška bila isključena po prethodnom prijedlogu definicija opšte zdravstvene sposobnosti- dat prijedlog da se ponovo uvrsti u Pravilnik); i definisanja obima usluga specifične zdravstvene zaštite na primarnom nivou zdravstvene zaštite (PZZ) u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH koji je nastavak djelovanja voditelja Katedre medicine rada u saradnji sa Federalnim Ministarstvom zdravstva. U uslugama porodične medicine u prijedlogu su bili preventivni pregledi za procjenu opšte zdravstvene (radne) sposobnosti što im ne pripada po edukaciji, specijalizaciji niti kompetencijama (predloženo brisanje iz prijedloga). Usluge su predložene u skladu sa Pravilnikom i Listom zanimanja i profesionalnih bolesti (ILO). Pozdravljena je aktivnost i postavilo se pitanje mogućnosti nadzora od strane Udruženja da to sigurno bude usvojeno.
  2. Istaknuti su problemi obučavanja i edukacija u medicini rada koja su preduslov pružanja loše kvalitete zdravstvene zaštite i lošu preventivnu zadaću specijalista medicine rada, a istovremeno otvaraju mogućnost zlopupotrebe. Veliki broj specijalista medicine rada obnaša poslove izabranog liječnika sa ili bez završene edukacije u porodičnoj medicini („PAT“) i istovremeno provodi poslove specifične zdravstvene zaštite po potrebi. Sa usvajanjem gore navedenih Pravilnika i definisanjem Usluga za svaku od ovih specijalnosti neophodno je da se specijalista medicine rada konačno opredijeli za rad kao IZABRANI LIJEČNIK ILI SPECIJALISTA MEDICINE RADA u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika i zaposlenika. Moraju se zabraniti nenostrificirane diplome koje najčešće dolaze iz Republike Srbije, i sve druge diplome koje se steknu izvan planiranog studija i edukacije pod pokroviteljstvom Katedre medicine rada u FBiH i BiH. Za sljedeći sastanak je potrebno pripremiti prijedloge za Pravilnik o edukacijama koji će definisati validnost doploma kao i nostrificiranje diploma stečenih u inostranstvu na slijedećim Upravnom tijelu. Obavijest je uputno poslati i Inspekcijama rada. Zbog nedovoljnog znanja iz oblasti medicine rada procjenjuje potrebu uvođenja dodatne edukaciju ljekarima porodične medicine.
  3. Usvojeno je da se slijeća Skupština Udruženja sazove u maju 2014. godine u Brčkom, Brčko Distrikt. Prim. Muzema Hodžić je prihvatila angažman u vezi sa pripremama Skupštine (promocija kolega, medija, inspekcija rada).
  4. Usvojen je prijedlog da se za potrebe Udruženja kupi laptop.

 

U Tuzli, 28. 02. 2014. godine

Predsjednik Udruženja: prof. dr. sc. Nurka Pranjić

Zapisnik vodila: Alma Mujačić, diplomirana med. sestra