Zaključci sa 2. Simpozijuma: 50 godina institucionalnog bavljenja medicinom rada u Bosni i Hercegovini „NOVI ALATI U MEDICINI RADA“

Sastanak je održan u subotu 20.12.2014. godine u Brčkom od 16:30 do 17:30 sati.

Glasanje na Skupštini je ubrojivo- zadovoljen brojčani kvorum.

Dnevni red:

I.

 1. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
 2. Donošenje zaključaka sa 2. Simpozijuma: 50 godina institucionalnog bavljenja medicinom rada u Bosni i Hercegovini, 4. redovne i 2. Izborne skupštine Salutogeneze
 3. Prezentovanje finansijskog izvještaja Udruženja za 2013. godinu
 4. Izbor predsjednika i članova Upravnog tijela Udruženja
 5. Razno

Jednoglasnoje usvojen dnevni red sastanka.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik Upravnog tijela Salutogeneze…

Opširnije: Zapisnik sa sastanaka 4. redovne i 2. izborne Skupštine Udruženja stručnjaka medicine rada SALUTOGENEZA održanog 20.12.2014. godine

Sastanak je održan u petak 03.10.2014. godine u Tuzli od 14:30 do 16 sati.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Prof.dr.sc. Nurka Pranjić
 2. Dr. Muzema Hodžić
 3. Mr.sc.dr.Nehra Mosorović
 4. Alma Mujačić

Članovi: Ahmed Šećić se opravdao Odlaskom u mirovinu, Šertović Sead nije mogao doći zbog ranije preuzetih obaveza. Svoj izostanak je pravdala Jasmina Omerović.

Na sastanak je bila pozvana zbog budućih planova - nije mogla doci jer je sastanak uoči Bajrama.

Dnevni red:

 1. Pripremne aktivnosti za sastanak Skupštine Udruženja „Salutogeneza“.
 2. Mjesto medicine rada u „Plavoj knjizi“ (Standardima i normativima zdravstvene zaštite Federalnog ministarstva, 2014.)
 3. Planiranje edukativnih programa.
 4. Dešavanja…

Opširnije: Zapisnik sa sastanaka Upravnog odbora Udruženja SALUTOGENEZA održanog 03.10.2014. godine

Sastanak je održan u petak, 28.02.2014. godine u Tuzli u prostorijama dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Univerzitetska 1., od 12 do 14 sati.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Prof.dr.sc. Nurka Pranjić, predsjednik
 2. Dr.med.sc. Sanja Brekalo Lazarević, blagajnik
 3. Prim. Dr. Muzema Hodžić, potpredsjednik Skupštine
 4. Mr.sc.Nehra Mosorović
 5. Jasmina Omerović, dipl.inž. ZNR, potpredsjednik Skupštine
 6. Alma Mujačić, dipl. medicinska sestra, sekretar Udruženja

Sastanku su nisu odazvali članovi Upravnog tijela (zbog zdravstvenih razloga): Šertović Sead, Dom zdravlja Bosanska Krupa, Ahmed Šečić Dom zdravlja Travnik i član prim. dr. Sajma Lutvica (nije se mogla odazvati zbog prethodno…

Opširnije: ZAPISNIK sa sastanaka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA održanog 28.02.2014. godine

Sastanak je održan u petak 11.10.2013. godine u Tuzli u prostorijama Ljekarske komore TK ul. Turalibegova br. 20- Pasaž od 14 do 16 sati.

Sastanku su prisustvovali:

 1. Prof.dr.sc. Nurka Pranjić
 2. Dr.med.sc. Sanja Brekalo Lazarević
 3. Dr. Ahmed Šečić
 4. Dr. Muzema Hodžić
 5. Dr. Jasmin Behrić
 6. Dr. Amer Dobrača
 7. Dr. Sabina Bećirević
 8. Jasmina Omerović, dipl.inž. ZNR
 9. Nusreta Hadžimahović
 10. Tatjana Aščerić
 11. Alma Mujačić

Na sastanku je usvojen i proveden slijedeći dnevni red:

 1. Predloženi Pravilnici iz područja medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, 2011. od Udruženja „Salutogeneza“ i Katedre medicine rada u saradnji…

Opširnije: Zapisnik sa sastanaka Upravnog odbora u proširenom sastavu Udruženja SALUTOGENEZA održanog 11.10.2013. godine

Broj: 6/2013

ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA

Sastanak je održan 05.04. 2013. godine u terminu od 13:00h do 15:00h, u prostorijama Doma zdravlja Tuzla.

PRISUTNI: Prof. dr. sc. Nurka Pranjić- predsjednik Udruženja, Dr. Velida, Mr. sc. Sanja Brekalo-Lazarević i Alma Mujačić dipl.m.s. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Simpozijum u vezi profesionalnih bolesti
 2. Seminar radionice „Procjena rizika“
 3. Rasprava o pravilnicima
 4. Krovna institucija medicine rada
 5. ICOH
 6. Simpozijum o pneumokoniozama, azbestu i fibrozi
 7. Razno

Tok sastanka,

Tačka br. 1. Simpozijum u vezi profesionalnih bolesti

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je pozdravila prisutne i upoznala sa dnevnim redom sastanka Udruženja.

Dat…

Opširnije: ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA održanog 05.04. 2013. godine