Djelatnost

  • Udruženje praćenjem razvoja medicine rada i srodnih disciplina sudjeluje u edukaciji timova medicine rada koji su odgovorni za zdravlje i sigurnost na radu,
  • Zalaže se za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj stručnjaka u ovoj oblasti, kao i zaposlenika za čije očuvanje zdravlja se zalaže
  • Učestvuje u istraživanju i projektnim zadacima iz područja očuvanja zdravlja, kvaliteta života i radne sposobnosti, razvijanje i očuvanje medicinske etike i deontologije timova i stručnjaka medicine rada
  • Zalaže se za prevenciju smrtnih povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom
  • Prati i proučava potrebe za razvoj medicine rada, stalnim predanim i efikasnim radom na poboljšanju i očuvanju radne sposobnosti i zdravlja zaposlenih
  • Zalaže se da se radna mjesta učine zdravijim
  • Izdavanje brošura sukladno Zakonu radi upoznavanja svojih članova i šire javnosti o radu udruženja
  • Suradnja sa udruženjma specijalista drugih grana medicine rada i udruženjima stručnjaka medicinskih profila (u zemlji i inostranstvu)
  • Gajiti međusobnu solidarnost, kolegijalnost, kooperativnost, djelovati u cilju osposobljavanja timova medicine rada u svim uslovima
  • Djelovati na afirmaciji medicine rada kao stručnog , naučnog i pedagoškog entiteta