Planovi i programi specijalizacija za doktore medicine - Službene novine Federacije BiH - prilog broj 1.

PREUZMITE PDF VERZIJU - PLANOVI I PROGRAMI SPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINE - SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH - PRILOG BROJ 1.

SADRŽAJ

 • ABDOMINALNA HIRURGIJA
 • ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I
 • INTENZIVNA MEDICINA
 • DERMATOVENEROLOGIJA
 • DJEČIJA HIRURGIJA
 • ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
 • EPIDEMIOLOGIJA
 • FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
 • GASTROENTEROLOGIJA
 • GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
 • HEMATOLOGIJA
 • HIGIJENA I MEDICINSKA EKOLOGIJA
 • INFEKTOLOGIJA
 • INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
 • KARDIOHIRURGIJA
 • KARDIOLOGIJA
 • KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM
 • KLINIČKA IMUNOLOGIJA
 • KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA
 • KLINIČKA RADIOLOGIJA
 • MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
 • MEDICINSKA BIOHEMIJA
 • MEDICINA RADA I SPORTA
 • DOKTORE MEDICINE
 • NEFROLOGIJA
 • NEUROHIRURGIJA
 • NEUROLOGIJA
 • NUKLEARNA MEDICINA
 • PORODIČNA MEDICINA
 • OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA
 • ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA
 • OPĆA INTERNA MEDICINA
 • OPĆA HIRURGIJA 
 • ORTOPEDIJA
 • OTORINOLARINGOLOGIJA
 • PATOLOGIJA
 • PEDIJATRIJA
 • PEDIJATRIJSKA INFEKTOLOGIJA
 • PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I
 • ESTETSKA HIRURGIJA
 • PSIHIJATRIJA
 • PULMOLOGIJA
 • REUMATOLOGIJA
 • SOCIJALNA MEDICINA, ORGANIZACIJA I
 • EKONOMIKA ZDRAVSTVA
 • SUDSKA MEDICINA
 • TORAKALNA HIRURGIJA
 • TRANSFUZIJSKA MEDICINA
 • URGENTNA MEDICINA
 • UROLOGIJA
 • VASKULARNA HIRURGIJA