Pismo predsjednika udruženja Salutogeneza

Poštovane kolege,

slučajno sam otkrila Listu ispitivača za specijalizacije i subspecijalističke ispite (posebno i medicine rada) koju je objavilo Federalno Ministarstvo zdravstva 01. 02. 2016. godine. Lista ispitivača je navodno utvrđena na temelju prijedloga zdravstvenih ustanova i fakulteta zdravstvenog usmjerenja, koje su ovlaštene za obavljanje specijalističkog odnosno subspecijalističkog staza. Sudeći po listi ima se utisak da je za specijalistički staž ovlaštena Ustanova "Dom zdravlja Tuzla"???? O Listi nisam bila obavještena (kao predloženi ispitivač !?; kao autor programa četverogodišnje specijalizacije medicine rada koji je također početkom godine mijenjan iz nepoznatog razloga od strane nepoznate osobe; kao sef jedine organizovane katedre medicine rada u FBiH u kojoj bi se trebala provoditi nastava programa specijalizacija i subspecijalizacija; sef Odjela za profesionalnu patologiju i toksikologiju gdje bi trebao biti proveden veliki dio specijalističkog staza; i predsjednik Udruženja stručnjaka medicine rada u FBiH). Lista koja je formirana malo je neobična- na celu liste sam istina ja (jedini i prvi redovni profesor medicine rada u BiH (prethodni naši učitelji su bili profesori patofiziologije!; već dugo ispitivač i profesor, i sef i osnivač i katedre medicine rada i nastavnog Odjeljenja za profesionalnu patologiju i toksikologiju), a na drugom mjestu je među ispitivačima predložen prof. Mačković Samir, angažovan u nastavi fakulteta nezdravstvenog usmjerenja, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport gdje je i stekao magistarski i doktorat te stog aspekta ne može biti zakoniti ispitivač; potom slijedi dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu prof. Almira Džuvo (za cijelog mandata je ukinuta katedra medicine rada u Sarajevu, a za preostale obaveze na Katedri angažovan prof. Jovica Jovanović iz Niša!!!; ?, zatim doc. Sanja Brekalo Lazarevic.... a onda slijede predlozeni ispitivaci primarijusi iz Sluzbe medicine rada Doma zdravlja Tuzla koji nikada nisu bili angažovani u nastavi katedre za medicinu rada kao stručni saradnici, niti su bili prethodno mentori za usvajanje praktičnih vještina u dodiplomskoj nastavi, kao ni prilikom usvajanja specijalističkih vještina kandidata tokom specijalizacije. Obzirom da raspolažemo nastavnim kadrom sirom FBiH sa naučnim zvanjima angažman primarijusa kao ispitivača prilikom polaganja specijalističkih ispita ukoliko nisu bili stručni saradnici- asistenti na fakultetima nije opravdan. Pogotovo kad se zna da je program specijalizacije četvorogodišnji i usklađen sa EU direktivama u odnosu na prethodne trogodišnje specijalizacije. Treba pravilno izabrati mentore prilikom provođenja praktične nastave u ustanovama sirom FBiH (dio staža koji se može provoditi u matičnim ustanovama), primarijusi i specijalisti sa iskustvom u medicini rada = ili > 10 godina.

Nadalje želimo znati ko je mijenjao program specijalizacije koja je objavljena Pravilnikom u Službenim novinama FBiH, 2010, ko je dopisao u tekst programa (plana) gdje god je pisalo medicina rada riječ sporta.

Predlažem da insistiramo na Zakonskim odredbama:

  1. Definisanju ovlaštene Katedre medicine rada i Nastavne Ustanove za obavljanje specijalističkog staza
  2. Na formiranju našeg prijedloga Liste ispitivača za specijalizaciju medicine rada u skladu sa kompetencijama dopunjenu Listom mentora praktične nastave
  3. Na Planu specijalizacije medicine rada koji je objavljen u Službenom listu 2010, uz dopunu izbornog predmeta na IV izbornoj godini medicina sporta kako je već predloženo 2014. godine, i provođenju praktične nastave u sportu ukupno 3 mjeseca u prve tri godine specijalizacije, te naziv specijalizacije medicina rada i sporta

Molim da se izjasnite saglasni ili ne.

Uputno je komentarisani i predlagati slijedeće korake, mentore i nastavnike- ispitivače ukoliko ispunjavaju uslove.

Molim odgovore sto prije.

Ovo je istorijski momenat Očuvanja struke i naučne discipline medicine rada.

Lijep pozdrav

prof. Nurka Pranjić
predsjednik Udruženja Salutogeneza