PRIJEDLOG: Pravilnici u području medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ESAW

Preuzmi PDF verziju ovog dopisa

DOPIS FEERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

PRIJEDLOG: Pravilnici u području medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ESAW

Sastanak Upravnog tijela Udruženja „SALUTOGENEZA“ u proširenom sastavu je održan u petak 11.10.2013. godine u Tuzli u prostorijama Ljekarske komore TK, tematski namijenjen analizi i raspravi Pravilnika u području medicine rada.

Udruženje je učestvovalo u saradnji sa Katedrom Medicine rada Medicinskog fakulteta u Tuzli, Federalnim ministarstvom zdravstva u kreiranju podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl. Novine, 2010). Također, na Udruženje su pristigla dva prijedloga obrazaca o Prijavi povrede na poslu i prijavi profesionalne bolesti koje je predložio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. S toga je zakazan vanredni sastanak Upravnog tijela Udruženja u proširenom sastavu (pozvani su predstavnici Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za statistiku Federacije BiH te Regionalnog ministarstva zdravstva i Ljekarske komore TK, inženjeri zaštite na radu, predstavnici poslodavaca. Ljekarska komora TK nam je pružila podršku i ustupila opremu i prostor za održavanje sastanka. Cilj sastanka je bio predstavljanje i analiza kreiranih podzakonskih akata (Pravilnika) i prezentacija bazičnih modela medicine rada BOSH, SZO u svjetlu implementacije u naš zdravstveni sistem. Članovi Upravnog tijela Udruženja su zaključili:

  1. Kreirani Pravilnici su veoma značajni za budući rad ove specijalnosti i prvi korak u kreiranju novih alata u struci. Obezbjeđuju dostupnosti svakom radniku pojedinačno u F BiH.
  2. Pravilnici su usklađeni sa EU direktivama, registracijom povreda na radu i profesionalnih bolesti EU preporučenom ESAW modelu, i Listom profesionalnih bolesti Međunarodne organizacije rada koja ostavlja prostor za verifikaciju novih profesionalnih oboljenja (otvorena lista).
  3. Zaključeno je da se pošalju svim kolegama medicine rada u javnu raspravu u trajanju 14 dana.
  4. Model BOSH obezbjeđuje reformiranje mreže postojećih kapaciteta, uz naglasak povratka specijaliste medicine rada na radno mjesto radnika.


PROVEDENO je:

1.) Predloženi Pravilnici su distribuirani putem pošte 18.10.2013. godine u cilju provođenja Javne rasprave na slideće adrese:

2.) Putem email-a na mrežne adrese kolega 15.10.2013.godine i 19.10.2013.godine

3.) Komentare su poslali:

Svi komentari su dobrodošli i ugrađeni u Pravilnike ukoliko je to bilo moguce.

U Tuzli, 15. 11. 2013. godine

Predsjednik Udruženja

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić