PREUZMITE PDF VERZIJU - PLANOVI I PROGRAMI SPECIJALIZACIJA ZA DOKTORE MEDICINE - SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH - PRILOG BROJ 1.

SADRŽAJ

 • ABDOMINALNA HIRURGIJA
 • ANESTEZIOLOGIJA, REANIMATOLOGIJA I
 • INTENZIVNA MEDICINA
 • DERMATOVENEROLOGIJA
 • DJEČIJA HIRURGIJA
 • ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA
 • EPIDEMIOLOGIJA
 • FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA
 • GASTROENTEROLOGIJA
 • GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
 • HEMATOLOGIJA
 • HIGIJENA I MEDICINSKA EKOLOGIJA
 • INFEKTOLOGIJA
 • INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA
 • KARDIOHIRURGIJA
 • KARDIOLOGIJA
 • KLINIČKA FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM
 • KLINIČKA IMUNOLOGIJA
 • KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA
 • KLINIČKA RADIOLOGIJA
 • MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA
 • MEDICINSKA BIOHEMIJA
 • MEDICINA RADA I SPORTA
 • DOKTORE MEDICINE
 • NEFROLOGIJA
 • NEUROHIRURGIJA
 • NEUROLOGIJA
 • NUKLEARNA MEDICINA
 • PORODIČNA MEDICINA
 • OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA
 • ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA
 • OPĆA INTERNA MEDICINA
 • OPĆA HIRURGIJA 
 • ORTOPEDIJA
 • OTORINOLARINGOLOGIJA
 • PATOLOGIJA
 • PEDIJATRIJA
 • PEDIJATRIJSKA INFEKTOLOGIJA
 • PLASTIČNA, REKONSTRUKTIVNA I
 • ESTETSKA HIRURGIJA
 • PSIHIJATRIJA
 • PULMOLOGIJA
 • REUMATOLOGIJA
 • SOCIJALNA MEDICINA, ORGANIZACIJA I
 • EKONOMIKA ZDRAVSTVA
 • SUDSKA MEDICINA
 • TORAKALNA HIRURGIJA
 • TRANSFUZIJSKA MEDICINA
 • URGENTNA MEDICINA
 • UROLOGIJA
 • VASKULARNA HIRURGIJA

Opširnije: Planovi i programi specijalizacija za doktore medicine - Službene novine Federacije BiH - prilog broj 1.

Poštovane kolege,

slučajno sam otkrila Listu ispitivača za specijalizacije i subspecijalističke ispite (posebno i medicine rada) koju je objavilo Federalno Ministarstvo zdravstva 01. 02. 2016. godine. Lista ispitivača je navodno utvrđena na temelju prijedloga zdravstvenih ustanova i fakulteta zdravstvenog usmjerenja, koje su ovlaštene za obavljanje specijalističkog odnosno subspecijalističkog staza. Sudeći po listi ima se utisak da je za specijalistički staž ovlaštena Ustanova "Dom zdravlja Tuzla"????O Listi nisam bila obavještena (kao predloženi ispitivač !?; kao autor programa četverogodišnje specijalizacije medicine rada koji je također početkom godine mijenjan iz nepoznatog razloga od strane nepoznate osobe; kao sef jedine organizovane katedre medicine rada…

Opširnije: Pismo predsjednika udruženja Salutogeneza

Preuzmi PDF verziju ovog dopisa

DOPIS FEERALNOM MINISTARSTVU ZDRAVSTVA

PRIJEDLOG: Pravilnici u području medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ESAW

Sastanak Upravnog tijela Udruženja „SALUTOGENEZA“ u proširenom sastavu je održan u petak 11.10.2013. godine u Tuzli u prostorijama Ljekarske komore TK, tematski namijenjen analizi i raspravi Pravilnika u području medicine rada.

Udruženje je učestvovalo u saradnji sa Katedrom Medicine rada Medicinskog fakulteta u Tuzli, Federalnim ministarstvom zdravstva u kreiranju podzakonskih akata u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH (Sl. Novine, 2010). Također, na Udruženje su pristigla dva prijedloga obrazaca o Prijavi povrede na…

Opširnije: PRIJEDLOG: Pravilnici u području medicine rada u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ESAW

Preuzmi PDF verziju ovog dopisa

Udruženje stručnjaka medicine rada
u Federaciji Bosne i Hercegovine
„SALUTOGENEZA“
Univerzitetska 1
75 000 Tuzla
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

RADNA GRUPA ZA RAZVOJ STRATEGIJE MEDICINE RADA: prof. dr. sc. Nurka Pranjić, dr.sc. Nehra Mosorović, dr.sc. Nermina Ćemalović, primarius Muzema Hodzić (predsjednik skupštine Udruženja, Brčko Distrikt), primarius Vesna Nemec Klisura.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

n/r: Ministru, doc. dr. med. sc. Vjekoslavu Mandiću

Predmet: ZAHTJEV ZA URGENTNU REFORMU MEDICINE RADA U ZDRAVSTVU I PRIJEM RADNE GRUPE U KABINET MINISTRA I POMOĆNIKA MINISTRA

Poštovani ministre,

Obraćamo…

Opširnije: ZAHTJEV ZA URGENTNU REFORMU MEDICINE RADA U ZDRAVSTVU I PRIJEM RADNE GRUPE U KABINET MINISTRA I POMOĆNIKA MINISTRA