Prim. Kuluglija dr. Husein, specijalista medicine rada

Rođen 1933. godine u Pljevlju, Republika Crna Gora, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.

Po završetku medicnskog fakulteta u Sarajevu i odsluženog vojnog roka vraća se u Pljevlje i radi kao ljekar opšte prakse.
1965. godine dolazi u Tuzlu i radi kao ljekar opšte prakse, a 1973. godine stekao je zvanje specijaliste medicine rada.

Formiranjem Zavoda za medicinu rada 1978. godine izabran je za direktora OUR-a i tu funkciju je obavljao do 1982. godine.
1985. godine stekao je zvanje Primarijus.

0d 1982. godine do 1992. godine načelnik je Medicine rada

1992. godine imenovan je za ratnog direktora medicine rada, a potom za načelnika medicine rada. Tu funkciju je obavljao do 01.01.2000. godine kada je penzionisan.

U ratnom i post ratnom periodu bio je mentor za 12 specijalista medicine rada na području TK i svi su uspješno položili specijalistički ispit na što je posebno ponosan.