Prim. Čalkić dr. Besim, specijalista medicine rada

prim calkic dr besim spec med radPrimarijus Besim je bio jedan od najomiljenijih doktora medicine kod građana Sarajeva, a napose među zaposlenicima Zavoda za zdravstvenu zaštitu MUP-a Kantona Sarajevo. Izuzetno dobar i human čovjek, voljen od svih, ljekar od velikog povjerenja i poštovanja, kako njegovih pacijenata, tako i nas kolega.

Blag u ophođenju sa ljudima i pacijentima, osjećajan, skroman, bio je pun razumijevanja za svačije tegobe, a o svojima nije pričao. Uza sve to bio je pun duha, volio je šale i viceve, rado ih pričao na svoj, poseban način, a sa velikim zanimanjem i tihim smijehom slušao je nove – ako mu ih je neko mogao ispričati.

Za svoj pregalački rad u našoj Komori dobio je Plaketu Komore.

Moramo napomenuti, da je bio poseban entuzijasta kad je u pitanju unošenje važnih podataka iz medicine i zdravstva u kompjutere, pa je onda to nesebično stavljao na raspolaganje cjelokupnom našem zdravstvu.

Primarijus Besim je bio doktor, koji je, ne samo čuvao, nego svojim životom i radom unapređivao ugled našeg časnog poziva.

Hvala mu za sve, neka mu je navijek slava!