Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Welcome

Association of Occupational Health in Federation of Bosnia and Herzegovina SALUTOGENESIS

Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Nurka Pranjić: Skriveno širenje infekcije ostvaruje se putem profesionalnog bliskog kontakta

873x400Dr. Nurka Pranjić, profesorica na Univerzitetu u Tuzli i članica je Internacionalnog suradnog udruženja medicine rada (IOMSC), ističe da je na virtuelnoj međunarodnoj konferenciji istaknuto da oko 90 posto radnika nije pozitivno ili nema simptome Covida-19. No, to je značajna opomena na skriveno širenje infekcije putem profesionalnog bliskog kontakta.

- To se dogodilo svešteniku koji je bio asimptomatski nosilac infekcije, a samo dan i po obavljao je dužnosti u crkvi, zbog čega su njegovi brojni kontakti u izolaciji i oboljeli. Slično se dogodilo u bliskom susjedstvu, kad je jedna pacijentica prešutjela pozitivan bliski kontakt i uzrokovala širenje infekcije na šest ljekara i 19 medicinskih sestara u Zaboku. Ko zna ko je među radnicima već pozitivan na virus, a to je razlog njihovog nemira i straha kad se vrate kući svojoj djeci, supružnicima, roditeljima. U vrijeme brzog i nepredvidivog širenja infekcije COVID- 19, rizik dolazi uglavnom iz radne populacije (s radnika na radnika, s pacijenta na radnika i obratno, klijenta na radnika ili vicinalno radnika - člana porodice) – ističe dr. Pranjić.

Globalna pandemija, nažalost, dugotrajan je događaj, a njegova trenutna nova epizoda može trajati od šest do osam sedmica i zahtijeva velike napore i žrtve. Zahtijeva znatna odsustvovanja s radnog mjesta i bolovanja više od 40 posto. Radnici odsustvuju zbog: opasnosti od širenja infekcije i karantena (izolacije), zbog bolesti, brige za bolesne članove obitelji ili brige za djecu ne stariju od 10 godina jer su obdaništa i škole zatvorene. Radnici odsustvuju i zbog glavnog cilja smanjenja širenja infekcije i očuvanja zdravlja građana, kao i očuvanja funkcije zdravstvenog sistema.

- Za angažovane radnike u ovoj vanrednoj situaciji ne vrijedi sigurnosna parola „ostanite u kući“, niti zabrana kretanja. Oni u interesu sigurnosti svih moraju ići na posao i biti u bliskom profesionalnom kontaktu s osobama za koje znaju da su pozitivne na Covid-19, s osobama koje imaju simptome bolesti izazvane koronavirusom, a posebno opasno s kolegama ili pacijentima ili klijentima nevidljivog statusa, koji nemaju simptome, a nosioci su Covida-19. Zapravo, našim herojima koji u krajnje nesigurnim uvjetima zbog veoma visokog rizika od Covid-19 prijenosa, rade i štite živote svih nas. Ako ovu vanrednu situaciju promatramo s aspekta zdravlja i sigurnosti angažovane radne populacije, možemo je ocijeniti kao ozbiljnu opasnost na najvišem stupnju prema AUVA kriterijima za biološke rizike i prema OSHA za pandemije, jer inficirani radnik može se teško razboljeti i umrijeti bez efikasne profilakse - vakcine, efikasnog lijeka – ističe ona.

196 +

Članova Udruženja

54 +

Završena projekta

60 +

Edukacija

18 +

18 g. rada Udruženja

SLUČAJNE FOTOGRAFIJE

Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.

Želite nam se pridružiti?

Preuzmite i popunite pristupnicu za Udruženje Salutogeneza...