Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Welcome

Association of Occupational Health in Federation of Bosnia and Herzegovina SALUTOGENESIS

Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Prof. dr. Nurka Pranjić: Mjere za održavanje sigurnosti i zdravlja radnika

maxresdefault 635x357Prema zaključcima Internacionalnog suradnog udruženja medicine rada (IOMSC) za reakciju na COVID-19 (čiji sam član), na virtualnoj međunarodnoj konferenciji održanoj 23.03.2020. godine, istaknuto je da 90% radnika pozitivnih na COVID-19 nema simptome. To je značajna sigurnosna opomena na skriveno širenje infekcije COVID-19 putem „profesionalnog bliskog kontakta“. To se dogodilo svešteniku koji je bio asimptomatski nosilac infekcije, a samo 1,5 dan obavljao dužnosti u crkvi zbog čega su njegovi brojni kontakti u izolaciji i oboljeli. Slično se dogodilo u bliskom susjedstvu, kad je jedna pacijentkinja prećutala pozitivan bliski kontakt i uzokovala širenje infekcije na 6 ljekara i 19 medicinskih sestara u Zaboku. Ko zna ko je medju radnicima već pozitivan na virus, a to je razlog njihovog nemira i straha kad se vrate kući svojoj djeci, supružnicima, roditeljima. U vrijeme brzog i nepredvidivog širenja infekcija COVID- 19, rizik dolazi uglavnom iz radne populacije (s radnika na radnika, s pacijenta na radnika i obratno, klijenta na radnika ili vicinalno radnika- člana porodice).

Globalna pandemija je nažalost dugotrajan događaj, a njegova trenutna nova epizoda može trajati više od 6 do 8 sedmica i zahtijeva velike napore i žrtve. Zahtijeva značajna odsustvovanja s radnog mjesta i bolovanja više od 40%. Radnici odsustvuju zbog: opasnosti širenja infekcije i karantena (izolacije), zbog bolesti, brige za bolesne članove obitelji ili brige za djecu ne stariju od 10 godina jer su obdaništa i škole zatvorene. Radnici odsustvuju takođe, zbog glavnog cilja smanjenja širenja infekcije i očuvanja zdravlja građanja, kao i očuvanja funkcije zdravstvenog sistema.

Sigurnost stanovništva u ovoj novonastaloj situaciji nije moguća bez zdravstvenih radnika, apotekara, novinara i drugih medijskih radnika, blagajnika i drugih zaposlenika u trgovinama hrane, trgovaca u marketima, pekara, mesara, socijalnih radnika, njegovatelja, policijskih službenika, carinika, vojnika, higijeničara, rudara, radnika u energetskom sektoru, vozača, radnika na benziskim postajama, volontera, drugih radnika koji pripadaju ovoj vulnerabilnoj skupini, a nisam ih ubrojala. Za angažovane radnike u ovoj vanrednoj situaciji ne vrijedi sigurnosna parola „ostanite kući“, niti zabrana kretanja. Oni u interesu sigurnosti svih moraju ići na posao i biti u bliskom profesionalnom kontaktu sa osobama za koje znaju da su pozitivne na „COVID-19“, sa osobama koje imaju simptome bolesti izazvane Corona virusom, a posebno opasno sa kolegama ili pacijentima ili klijentima nevidljivog statusa, koji nemaju simptome, a nosioci su „COVID-19“. Zapravo, našim herojima koji u krajnje nesigurnim uvjetima zbog veoma visokog rizika od COVID-19 prenosa, rade i štite živote svih nas. Ako, ovu vanrednu situaciju promatramo sa aspekta zdravlja i sigurnosti angažovane radne populacije možemo je ocijeniti kao ozbiljnu opasnost na najvišem stupnju prema AUVA kriterijumima za biološke rizike i prema OSHA za pandemije, jer inficirani radnik može teško da se razboli i umre bez efikasne profilakse- vakcine, efikasnog lijeka.

Stoga, dobra sigurnosna mjera pri ulazi ili dolasku na posao je da se radniku svaki dan (svaki put), prije pristupa na radno mjesto izvrši kontrola tjelesne temperature i da njena visina bude niža od <37,5°C (nadzor Tjelesne temperature vodi šef odjeljenja). Da bi se izbjeglo širenje infekcije važno je odmah identificirati kontakte i usvojiti preventivne mjere u roku od 5 dana. Radnik mora što prije upozoriti poslodavce, ovlaštenog ljekara i službu medicine rada u slučaju pojave respiratorne simptomatologije (bilo da se desila tokom rada ili ne), radi praćenja specifičnih lokalnih/ regionalnih indikacija komparirajući je sa simptomima u kliničkoj slici kreirajući potrebne pravovremene intervencije. Testiranje je veoma važno i vrši izimanjem nazofaringealnog brisa za detekciju RT PCR (rRT-PCR) u stvarnom vremenu 20150 Coronavirusa nove generacije (2019-nCoV).

Procjena radne sposobnosti u različitim definisanim uslovima u odnosu na infekciju COVID -19 u radnika provodi se prema proceduri u Tabeli 1.  Napominjemo da je neoprostivo sučeljavanje na radnom mjestu, pa čak i na propisanoj distanci bez maske i rukavica. Ne mogu se održavati sastanci  bez maski i rukavica uz sve druge preporuke za sigurnost. Neophodno je besprijekorno održavanje čistoce i dezinfekciju radnih i prostornih površina, ventilacija i prizračivanje.

 

Profilirani su simptomi povezani sa kliničkom slikom bolesti uzrokovane novim COVID- 19. Kliničku sliku karakterišu slijedeći opći simptomi: suhi kašalj, dispneja (zaduha), grlobolja, povišena tjelesna temperatura i proliv, uz anosmiju (gubitak osjećaja mirisa), disgeuziju (pad osjeta ukusa), te hiperemija konjunktive oba oka (crvene oči).

U profesionalnoj ekspoziciji “bliski profesionalni kontakt” se događa ako radnik koji pruža uslugu i/ili zdravstvenu uslugu klijentu/ pacijentu koji je pozitivan na COVID-19 (provjera se može učiniti i u incidentnoj identifikaciji) bez primarne profilakse- vakcinisanja ili bez „bliskog kontakta“ u domaćinstvu s osobom koja je potvrđena na COVID-19. To je istovremeno radnik sa visokim rizikom od profesionalnog oboljevanja uzrokovanog Corona virusom.

Tabela 1: Kako ocijeniti sposobnost radnika za posao u odnosu na COVID-19 infekciju

Uslovi od I-IV

 

 

Procedure postupanja

 

 

I Simptomatski radnik koji ne treba raditi jer ima akutnu respiratornu infekciju ili barem ima jedan od općih simptoma: groznicu, povišenu temperaturu, kašalj, dispneu, proljev, anosmiju, ageuziju ili hiperemiju konjunktiva.

 

 

a)    kontaktirati  ovlaštenog ljekara i službu za medicinu rada i informirati se o svom zdravstvenom stanju;

 

b)    ostati  u kućnoj karanteni koja mora trajati, ako drugačije nije naznačeno, 14 dana od nestanka simptoma;

c)    kod kuće, tokom ovog perioda radnik mora

·         ostati u istoj kući, ali odvojeno od članova svoje porodice;

·         imati na raspolaganju najmanje jednu sobu i jedno kupatilo za ekskluzivnu upotrebu ili često dezinficirano i sanirano kupatilo;

 

·         ograničiti prolazak na uobičajena područja na najniži minimum, što se u svakom slučaju mora činiti uvijek sa ispiranjem i dezinfekcijom ruku, često nošenjem rukavica i uvijek nošenjem hirurških maski.

·         u slučaju nestanka respiratornih simptoma, radnik se mora obratiti ovlaštenom ljekaru i službi medicine rada kako bi dva dana uzastopno, dva dana nakon ozdravljenja, podnio dva nazofaringealna brisa. Tek ako je bris negativan 2X može se vratiti na posao,

·         u tom periodu radnik mora ispuniti dnevni obrazac o simptomima (za svaki dan) za prikupljanje podataka o simptomima, dostupan na linijskoj platformi

II Radnik je već odsustovao s posla zbog akutne respiratorne infekcije,oporavljen je i bez simptoma (npr. bez barem jednog od slijedećih simptoma: temperatura, kašalj, dispneja a)    kontaktira ovlaštenog ljekara i službu za medicinu rada radi procjene mogućnosti obavljanja testiranja- davanjem nazofaringealnog brisa na COVID-19;

 

b)    bris se vrši ako postoje dokazi o bliskom kontaktu radnika sa zaraženom osobom ili je prethodno boravio  u zemljama koje je krizni štab označio rizičnim za izloženost COVID-19.

c)    ako nema dokaza pod b.)- radnik se može vratiti na posao.

d)    u slučaju testiranja na COVID-19,  preko uzetog brisa:

·         ako je bris pozitivan: radnik se ne vraća na posao i nastavlja izolaciju/karantenu i slijedi i dalje upute Ic;

 

·         ako je bris negativan: radnik se može vratiti na posao u odsusvu simptoma, ali  mora nositi hirurške maske i pratiti sve druge preporuke na radnom mjestu- uz napomenu da se i dalje moraju pratiti njegovi simptomi i klinička slika;

·         ako radnik nije testiran ili čeka testiranje, ne može se vratiti na posao do rezultata testa, a vraća se na posao u skladu s praćenim simptomima u kliničkoj slici (slijedi postupke navedene u uslovima 1c).

III Radnik je već odsutan s posla bez akutne respiratorne infekcije (npr. Bez barem jednog od sljedećih simptoma: vrućica, kašalj, dispneja) a) kontaktira ovlaštenog ljekara i službu za medicinu rada radi procjene mogućnosti obavljanja testiranja brisa na COVID- 19;

 

b) bris je indikovan ako postoje dokazi o bliskom kontaktu radnika sa zaraženom osobom ili je prethodno boravio  u zemljama koje je krizni štab označio rizičnim za izloženost COVID-19;

·         Ako nema takvih dokaza, radnik se vraća na posao.

·         U slučaju testiranja i ako je bris pozitivan: radnik se ne vraća na posao i nastavlja karantenu, izolaciju;

·         ako je bris negativan: radnik se može vratiti na posao u odsusvu simptoma, ali  mora nositi hirurške maske i prati sve druge preporuke na radnom mjestu- uz napomenu da se moraju pratiti njegovi simptomi i klinička slika

 

·         ako radnik nije testiran ili čeka testiranje ne može se vratiti na posao do rezultata testa, a vraća se na posao u skladu s praćenim simptomima u kliničkoj slici (slijedi postupke navedene u uvjetima 1c).Ako je bris negativan ili čeka rezultat: radnik je dozvoljen za rad, u skladu s kliničkim stanjima, mora nositi masku i rukavice* uz sve preporuke za siguran rad u uslovima pandemije i mora pratiti njegova klinička stanja; – Za to vrijeme radnik slijedi postupke navedene u uslovima 1.

IV Asimptomatski radnik s dokazima bliskog kontakta s pozitivnom osobom na Corona virus a.    u nedostatku simptoma povratak na posao se procjenjuje na osnovu rezultata nazofaringealnog brisa testiranog na COVID 19.

 

b.    ako  je test putem brisa na COVID 19, pozitivan je i ne vraća se na posao nego je u karantenu (izolaciji), a ponovno testiranje se provodi 14. dan od kontakta. Testiranje se provodi obavezno u 2 uzastopna testiranja od kontakta u dva uzastopna dana!

c.    u slučaju negativnog brisa radnik se ne vraća na posao, ostaje u kućnoj izolaciji sa svim preporukama uz praćenje kliničkih stanja 14. dana od posljednjeg kontakta s drugim ljudima.

d.    Kod kuće tijekom tog razdoblja od radnika se traži da slijedi postupke navedene u situaciji 1

*drugu obaveznu zaštitno odijelo i opremu ovisno o zanimanju i procijenjenom riziku od ekspozicije Corona virusu

Ako se radniku/ zaposleniku potvrdi infekcija COVID 19:

Zaključak o potrebi izolacije u saradnji sa epidemiolozima i kriznim štabom pokreće zahtjev za popunjavanje Prijave za nesreću na poslu ako je Corona- bolest uzrokovana profesionalnoj ekspoziciji COVID-19.

Prema sugestijama Internacionalnog suradnog udruženja za medicinu rada (IOMSC) za reakciju na COVID-19 (čiji sam član), na virtualnoj međunarodnoj konferenciji održanoj 23.03.2020. godine, čine se vlo upotrebljivim i slijedeće neke važne preporuke:

  1. Potrebno je privremeno obustaviti preventivne prve prethodne preglede i periodične preventivne preglede jer oni nisu hitne prirode. Ukoliko nekim od angažovanih radnika kao što su profresionalni vozači ističe rok za obnavljanje zdravstvene sposobnosti za rad u slijedećih 30 dana, treba obezbijediti olakšice i preispitati mogućnosti kako ih privremeno produžiti.
  2. Usluge medicine rada se prilagođavaju zahtjevima za pružanje zdravstvenog nadzora koji je usmjeren na eliminaciju i smanjivanje nepotrebnih međuljudskih kontakata (bliskog profesionalnog kontakta), savjetovanja i edukacije koja se odnosi na siguran i zdrav rad u novonastaloj situaciji i pridržavanja preporučenih praksi higijena rada u uslovima bioloških rizika i socijalnog distanciranja.
  3. Voditi registre svih angažovanih radnika koji su u povećanom riziku; voditi registre oboljelih i umrlih radnika zbog infekcije COVID-19.
  4. Uputno je kreirati nove dodatne prakse i smjernice u ovoj kriznoj situaciji slijedeći primjerice mjere koje su sadržane u OSHA standardima i ovom tekstu.
  5. Potrebno je obustaviti rutinska testiranja spirometrije.
  6. Preporuka je fleksibilnije pristupati bolovanju, i savjet je svim radnicima koji su na bolovanju produžiti bolovanje za 15 dana tokom COVID-19 epidemije, počev od 23.03.2020.

(TIP/Piše: prof. dr. Nurka Pranjić/Foto: Arhiva)

196 +

Članova Udruženja

54 +

Završena projekta

60 +

Edukacija

18 +

18 g. rada Udruženja

SLUČAJNE FOTOGRAFIJE

Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Zahvalnice za izniman doprinos institucionalnom razvoju medicine rada
Predavanja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Predavanja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.

Želite nam se pridružiti?

Preuzmite i popunite pristupnicu za Udruženje Salutogeneza...