Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Welcome

Association of Occupational Health in Federation of Bosnia and Herzegovina SALUTOGENESIS

Dobrodošli

Web site Udruženja Stručnjaka Medicine Rada u Federaciji Bosne i Hercegovine SALUTOGENEZA

Škola procjene rizika na radnom mjestu

voditelj i direktor školeskola
prof. dr. med. sc Nurka PRANJIC,
primarius
redovni profesor, Katedra za medicinu rada,
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
redovni član ICOH-a, EASOM-a, MODERNET-a, WHO

datum održavanja
od 08.09.-10.09. 2017. godine
15.09- 17.09. 2017. godine
mjesto
Brčko, Hotel „Jelena“

Procjena rizika na radnom mjestu je obavezujuća za sve radne organizacije, sve poslodavce, na svim radnim mjestima. Rizici mogu djelovati obeshrabrujuće, no ako im pristupite na odgovarajući način mogu biti pretvoreni u nove prilike, dobre ishode, blagostanje i uspješno poslovanje. Svrha upravljanja rizicima nije samo eliminirati ih, već razumjeti koje rizike smatrati prihvatljivima. To je sistematičan i neprekidan proces. Naučite kako identificirati rizike i upravljati rizicima u radnom ambijentu pomoću naše škole za procjenu rizika.

Odgovorno i pravilno upravljanje rizicima značajno povećava povjerenje svih zainteresiranih strana te su zato kompetencije u tom području od vitalnog značaja za svaku radnu organizaciju. Raspolažete li Vi i Vaše preduzeće/ institucija kompetentne pojedince i timove koji će pravovremeno i ispravno provoditi, upravljati i intervenirati rizicima na radnom mjestu?

Cilj škole

Školom se stiču temeljna znanja i vještine procjene rizika kao ključnog elementa sigurnosti i zdravlja na radu- zdravog i sigurnog radnog mjesta.

Kome je škola namijenjena

Škola je namijenjena prvenstveno inženjerima zaštite na radu (inženjerima sigurnosti), specijalistima medicine rada, diplomiranim medicinskim sestrama, diplomiranim psiholozima, te drugim profilima stručnjaka u području zaštite na radu ili osobama koje kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu.

Bodovanje škole po ECTS

Za ovu intenzivnu školu biće primijenjeno bodovanje koje je ekvivalent 30 bodova (30 bodova za predavanje i 15 bodova za vježbe), a pridodaje se ukupni koeficijent opterećenja u koji je uračunato (+) vrijeme provedeno na predavanjima (+) vježbama (+) pripremi i izradi

Što obuhvata program škole

Osnove upravljanja rizicima

Kako prepoznati rizike i procijeniti ih, a kako upravljati njima? Šta nas obavezuje da vršimo procjenu rizika? Koja su načela procjene rizika i koje metode treba koristiti? Kako upravljati radnim mjestima sa povećanim rizikom, kako prepoznati osjetljive grupe izloženih radnika? Kako uticati na njih? Kako kreirati intervencije i preventivne aktivnosti i sve rizike učiniti najmanje prihvatljivim? Tečaj predstavlja korisne metode, koncepte i terminologiju za upravljanje rizicima. Kada primijeniti holistički pristup procjene rizika? Pruža osnove upravljanja rizicima te kako provesti kvalitativne procjene rizika u vašoj vlastitoj organizaciji ili nekoj drugoj gdje bi vaše kompetencije stručnog saradnika bile potrebne.

Vještine

Škola demonstrira vještine upravljanja rizicima pomaže organizaciji u boljoj iskorištenosti resursa i proaktivnom pristupu za eliminaciju rizika. Vježbe za sticanje kompetencija i vještina procjene rizika se provode kroz radionice u kojima se uvježbava izrada procjene opasnosti i rizika primjenom poznatih metoda na konkretnim primjerima iz prakse. Polaznici izradom seminarskog rada vježbaju metodologiju procjene opasnosti za zadane ili odabrane primjere iz prakse.

Znanje i kompetencije

Škola pruža nova akademska znanja i praktične vještine čime vam osigurava nove kompetencije za njihovu kontinuiranu primjenu i nadogradnju profesionalne karijere, a sve u skladu sa našim zakonodavstvom i direktivama EU. Osigurava vam nova primjenjiva znanja u skladu sa internacionalnim i EU standardima koja su utemeljili naši uzori i partneri (EASOM, COST, WHO, ICOH...).

Način polaganja ispita i provjere znanja

Ispit se polaže pismenim testom, a uslov za pristupanje ispitu je izrađeni, predani i prihvaćeni seminarski rad.

Cijena

Cijena škole po polazniku iznosi 1100 BAM. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar, ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon uspješno položenog odslušanog seminara.

Organizacija programa škole

Školu organizuje Udruženje stručnjaka medicine rada u Federaciji Bosne i Hercegovine „SALUTOGENEZA“, a u sladu sa STATUTOM Udruženja.

Informacije i prijava za školu

Kontakt osobe:
Alma Mujačić, diplomirana medicinska sestra
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., mobilni telefon: +387 61 894 877

Muzema dr Hodžić, primarijus, mobilni telefon: +387 61 195 692
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

prof. dr.med.sc Nurka Pranjic
Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., mobilni telefon: +387 61 730 000

Online prijava

 

Škola procjene rizika na radnom mjestu

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

 

196 +

Članova Udruženja

54 +

Završena projekta

60 +

Edukacija

18 +

18 g. rada Udruženja

SLUČAJNE FOTOGRAFIJE

Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Druženja - Prvi Kongres Medicine Rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
WHO mreža eksperata za zdravlje radnika u jugoistočnoj Evropi
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Poster sesija - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Svečana večera - Prvi Kongres Medicine rada BiH
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Örebro, novembar 2009.- dogovor o SIDA projektu
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Otvaranje Prvog Kongresa Medicine Rada BiH
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Švedska delegacija Medicine rada u Tuzli, 22.-25.02.2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.
Posjeta Zavodu medicine rada u Örebru, Švedska avgust 2009.

Želite nam se pridružiti?

Preuzmite i popunite pristupnicu za Udruženje Salutogeneza...